Thông tin ủng hộ thông qua các kênh

Tổng số cá nhân và tổ chức đã ủng hộ

6

Số tiền vận động thông qua Website Quỹ

8.053.563.327đ

Danh sách tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ Phúc Tâm

Địa chỉ: 28A Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: +84 28 3827 4456

Email: contact@quyphuctam.vn

© Phát triển và vận hành bởi Công ty Galaxy One